sousoší Madony, sv. Alžběty a sv. Maxmiliána

Na litinovým oplocením dvířky na obdélném, uprostřed vystupujícím soklíku trojosý podstavec rovněž se širší střední částí mírně předstupující a vyplněnou vpadlinou novogotických tvarů (nosy při nárožích). V užších postranních osách vpadliny zakončené lomeným obloukem. Nad středem ještě další krychlový stupeň s vpadlinou vrcholící trojlaločným obloukem. Ve všech na bílém mramoru ryté nápisy: St. Elisabetha: SELIG SIND/DIE BARMHERZIGEN/DEN SIE WERDEN BARM HERZIGKAEIT/ERLANGEN. Střední: HEILIGEI MARIA/BITT FÜR UNS!/ dolní: DIESES DENKAML HAT/MAXMILIAN TRACK/ZUR VEREHRUNG DER SELIGST/JUNG FRAU MARIA /MAXMILIAN ELISABETHA/DEN 19. NOVEMBER 1871 ERRICHTEN LASSEN/. St. Maxmilian: DIESER HELIGE/HAT FÜR DAS GESETZ/SEINES GOTTES/BIS ZUM TODE/ GEKÄMPFT/. Dole sig. "Jos. Kreise, Steinmetz." Na středním vyvýšeném místě socha stojící madony se žezlem v pravici (u boku) a s dítkem v pokrčené levici. Hlava Madony a dítka zčásti uraženy. Vlevo - níže - socha sv. Alžběty Durynské v šlechtickém šatě, s košíčkem v levici a s chlebem v pravici. Zrak sklopený. Vpravo od Madony sv. Maximiliána v kněžském rouchu (přes rochetu pluviál), s mitrou u nohou. Vztyčenou pravicí přidržuje krucifix, levici u boku přikládá na meč. Vlasy i plnovous kadeřavé, zrak pozdvižený vzhůru. Všechny postavy v kontrapostu s bohatě řasenými rouchy. Před každou ze soch kovové ramínko na svítilnu. Prostor ozdobně řešenou želez. mříží.