sousoší krucifixu se sv. Janem Nepomuckým a sv. Václavem z r. 1797

Na kamenné obdélné základně jsou umístěny 3 samostatné pilíře, uprostřed s ukřižovaným Kristem, vlevo se sv. Janem Nepomuckým a vpravo se sv. Václavem. Prostřední pilíř s ukřižovaným Kristem je 460 cm vysoký, sochy světců jsou zobrazeny v běžném ikonografickém pojetí, v kontrapostu, v podživotní velikosti, 102 cm a 105 cm. Sokly s příložkami na čelní straně, podstavce se zavíjenými volutami, římsy vzduté. Kovové svatozáře a tělo Krista zlaceny. Podstavce zdobeny rokajemi se zrcadly. Na podstavci pod sochou sv. Jana Nepomuckého vytesaný nápis ve versálkách: SWATI/IENE/BOŽI/MILOVNIKV/CHUDICH/ALMVŽ/NIKV/, pod sochou sv. Václava nápis: SWATI/WACLAWE/TISI/MUČEDNIK/BOŽI/MILOV/NIK/. Na soklíku pod ukřižovaným Kristem vytesáno: Obnov.R:1884. Na pilíři uprostřed datace: Ao: 1797. Materiálem pískovec. Vrcholně barokní sochařská práce z konce 18. století.