sousoší Kalvárie

Barokní sousoší Kalvárie se nalézá v místě zvaném Depot severovýchodně od Týna nad Vltavou při cestě na Tábor. Přístup vede z asfaltové silnice po polní cestě, která se asi po 500 metrech láme v pravém úhlu a pokračuje do hájku, kde je na mýtině sousoší Kalvárie. Kamenné sousoší se skládá ze tří samostatných soch postavených na architektonickém soklu, který je stejný u Panny Marie a Jana Evangelisty. Mezi bolestnou Pannou Marií a sv.Janem Evangelistou je umístěn monumentální krucifix s Ukřižovaným. Celá skupina se obrací čelní stranou k západu.