soubor železničních mostů na trati Praha hl. n - Praha Smíchov

Soubor železničních mostů na trati Praha hl.n.- Praha Smíchov je tvořena 5 částmi. Kamenný viadukt na 5 segmentových kamenných obloucích, přímý most na místě dvou oblouků viaduktu, kamenný viadukt na 8 segmentových kamenných obloucích, 4 pole oddělené zaoblenými kamennými pilíři s přímým přemostěním a železniční most se třemi poli příhradové poloparabolické konstrukce. Na Vyšehradské straně je po obou stranách mostu ocelové dvouramenné schodiště ústící na postranní pěší lávky. Na Smíchovské straně je rozšířený železniční násep zpevněn opěrnou zdí z kyklopského zdiva. Nový most, nahrazující ten původní ze svářkového železa z roku 1871, byl údajně vybudován z plávkového železa za 2 dny a 3 noci, od 30. září do 1. října 1901. Nedošlo ani k přerušení lodní dopravy. (publik. Nádraží a nádražíčka).