soubor staveb hraničního mostu Čížov-Hardegg a opevněné stanice finanční stráže

Soubor staveb bývalé finanční stráže je tvořen výraznou jednopatrovou samostatně stojící budovou finanční stráže s připojeným objektem československého meziválečného opevnění a pohraničním ocelovým příhradovým mostem přes řeku Dyji, který spojuje na české straně obec Čížov a na straně rakouské město Hardegg. Podrobné popisy (níže) u jednotlivých objektů souboru.