Soubor bývalé textilní továrny

Soubor budov je zlomkem z rozsáhlého areálu bývalé textilní továrny Löw - Beerů v Brněnci, výběrem který má nejpřímější historickou spojitost s pobočkou koncentračního tábora Gross.Rosen v Brněnci, který se nacházel v severní části areálu ve 40. letech 20. století. Hlavními nositeli hmotného svědectví bývalého koncentračního táboraa zároveň jádrem hodnoty areálu jsou tři dochované objekty: budova čp.23 (laboratoře, budova č.e.5 (posukovaná přádelna a sklad chemikálií, domek čp.29 ( sklad , kancelář) a vstupní brána. Budovy obklopují ze tří stran prostor shromaždiště tábora.