socha sv. Václava

Socha ve zbroji s knížecí korunou na hlavě, praporem a štítem s václavskou orlicí. Postava stojí na zdobeném podstavci s erbem a dedikačním nápisem v čelní ploše. Barokní socha obnovena v roce 1929 v souvislosti s výročím světcova úmrtí.