socha sv. Šebestiána

Na třech kamenných stupních spočívá hranolový sokl s plochými stěnami, jehož římsa nese postament s projmutými boky. Socha světce je v životní velikost, ke stromu přivázaná postava je mírně esovitě prohnutá, pravá noha v kontrapost, ruce jsou mírně rozpaženy a spuštěny podél těla.