socha sv. Šebestiána

Na čtyřhranné zaoblené podnoži hranolový podstavec členěný profilovanou římsou na dvě nestejná pole s rytými nápisy. V horním poli nápis: D.SEBESTIANO / Confu(a)gIosae LVIs / a MVLeta / Ve spodním poli nápis: Maria Antonia / Princeps / De Lichtenstein / Ex voto. Socha světce v mírně podživotní velikosti stojí na nízkém pahorku a je připoutána k osekanému kmeni stromu. Světec v kontrapostu s odlehčenou pravou nohou se sklání na pravou stranu. Pravou ruku má přivázánu za záda, levici na horní větvi nad hlavou. Hlava s mladistvým obličejem s kadeřavými vlasy. Nahé tělo je akcentováno pouze s přehozenou bederní rouškou a v těle zabodnutými dvěma kovovými zlacenými šípy na pravé straně do hrudi a ruky. Nad světcovou hlavou zlacená svatozář. Zadní strana sochy propracovaná v detailu se zbytky lístků pnoucích se po kmeni stromu.