socha sv. Prokopa

Socha sv. Prokopa stojí na nově zhotoveném dvoudílném soklu, umístěném na dvoustupňové podnoži (dolní stupeň je širší, horní užší). Dolní část soklu má dole podstavec, směrem vzhůru se zužující, nahoře je sokl ukončený přesahující profilovanou římsou. Horní část soklu je mírně užší obdobou soklu dolního, avšak bez podstavce. Vlastní socha světce má deskový soklík. Sv. Prokop stojí en face, s odlehčenou levou nohou. Je znázorněný jako biskup – v kněžském rouchu, doplněném pláštěm, s mitrou na hlavě, pontifikálními rukavicemi a s berlou. Oděv je členěný do četných záhybů, pod oděvem se rýsují linie těla. Rocheta má ozdobný dolní lem, plášť je sepnutý na prsou - halí obě paže až po rukavice. Plášť je proveden zdobně – s plastickým vzorem a ozdobným lemem. Pod dolním okrajem šatu jsou zčásti vidět obě boty – odlehčená levá noha směřuje chodidlem do volného prostoru. Sv. Prokop má obě paže ohnuté v lokti – pravá je pozdvižená, ruka v rukavici přidržuje biskupskou berlu a zároveň ukazuje ukazováčkem vzhůru. Zlacená berla má zatočený horní konec, zdobený rozvilinami – dolním koncem směřuje diagonálně doprava (z hlediska pozorovatele), kde je opřená o podložku vedle světcovy pravé nohy. Světcova pravá paže je před tělem, ruka v rukavici přidržuje oděv. Sv. Prokop má kučeravé vlasy, zčásti zakryté mitrou. V obličeji je výrazný nos a špičatá brada, na čele jsou vrásky, ústa jsou lehce pootevřená. Vedle světcovy pravé nohy – mimo soklík – se nachází malý stojící ďáblík. Je obtloustlý, pokrytý srstí. Pravou paži má nataženou podél těla, ruka spočívá na pravém koleni, levá paže je vysoko zdvižená – směřuje nahoru ke světcově postavě. Ďáblík má šikmé oči, velké odstáté uši, na hlavě jsou malé špičaté rohy. Na zádech má menší rozepjatá křídla.