socha sv. Petra

Na nízkém plintu postava sv. Petra stojící v kontrapostu s nakročenou pravou nohou. Světec je oděn ve měkce drapovaném spodním šatu a v bohatě zřaseném svrchním plášti, přehozeném přes pravou paži, halícím záda a spodní polovinu těla a vytvářejícím mohutný vzdutý záhyb kolem levého boku. Ve spuštěné pravici sv. Petr drží zavřenou knihu zapřenou o pravý bok, na deskách knihy jsou položeny klíče – atribut světce. Levici tiskne k hrudi v gestu odevzdání. Hlava je lehce zakloněna a natočena k levému rameni, tvář s rovným dlouhým nosem a velkýma očima lemují delší zvlněné vlasy a vousy. Pohled světce směřuje vzhůru. Na přední straně plintu rytý majuskulní nápis: S. PETRUS.