socha sv. Pavla

Na nízkém plintu postava sv. Pavla stojící v kontrapostu s nakročenou pravou nohou. Světec je oděn ve měkce drapovaném spodním šatu a v bohatě zřaseném svrchním plášti, přehozeném přes levou paži, halícím záda a spodní polovinu těla a vytvářejícím mohutný vzdutý záhyb kolem pravého boku. V pozvednuté pokrčené pravici sv. Pavel drží otevřenou knihu zapřenou o pravý bok, spuštěnou levici opírá o jílec meče. Hlava je lehce zakloněna a natočena k pravému rameni, výrazně modelovanou tvář s rovným dlouhým nosem a velkýma očima lemují delší zvlněné vlasy a dlouhé vousy, spadající až na prsa. Pohled světce směřuje vzhůru. Na přední straně plintu rytý majuskulní nápis: S. PAULUS.