socha sv. Marka

Plastika sv. Marka v nadživotní stojí na prostém hranolovém soklu. Masivní patka s nepatrným vyžlabením nese jednoduchý kvadratický pilíř jehož čelní strana nese nápis: „ EV / S MARCUS / Ao 1817 / KOLM“. Sokl je ukončen dvakrát odsazenou deskou. Na ní stojí prostovlasá postava světce oděného ve splývavé drapérii s nakročenou levou nohou, vedle které leží lev. V levé ruce ve výši prsou drží rozevřenou knihu, pravá ruka je volně svěšena podél těla.