socha sv. Judy Tadeáše

Socha, provedená z pískovce přibližně v životní velikosti, spočívá na hranolovém pilířovém podstavci s širokým soklem a vyloženou římsičkou. Stěny postamentu jsou ozdobeny zrcadly s texty kapitální majuskulí: "FIDO CHRISTI / AMICO /CAVSA DESPERATA / ADVOCATO / DIVO / JUDAE / THADAEO / POSVUIT / ET BENE / DIXIT GEORGIVS / JOHANNES LIPERTV / S ET: ECCL. / AD S. VITVM / PRAGA /CANONICVS / 1722. Dále je text na trnoži postamentu: CVM RACONA VRBE ABIT / VRIENS. DECANVS. Světec stojí na vlastním soklu, hranolovém, nízkém, profilovaném. Váha rozložitého, mohutného těla světce spočívá na pravé noze, levá je výrazně pokrčena, osa těla je lehce zvlněna, světec drží v levici na levém boku zavřenou knihu, pravicí se opírá o kyj. Prostovlasá hlava rámovaná mohutným plnovousem je pootočena k pravému rameni, tělo je zahaleno pláštěm splývajícím z levého ramene a vytvářejícím pod pravým bokem mísové záhyby. Drapérie je pročleněna krátkými plochými zářezy, socha je vyvinuta poněkud reliéfně, i když jsou záda schematicky vypracována.