socha sv. Jana Nepomuckého na podstavě

Pískovcová podstava se sousoším sv. Jana Nepomuckého a klečícího prosebníka je situován po pravé straně hlavní silnice ve směru Hradec Králové - Jičín u odbočky na Vojice. Dílo je orientováno k jihozápadu. Materiálem je světlý pískovec. Na kamenném fundamentu spočívá sokl obdélníkového půdorysu (o rozměrech 104 x 85 cm a výšce 67 cm) s vykousnutými předními rohy, zakončený zaoblenou římsou. Sokl nese na čelní straně vtesaný nápis provedený v kapitále. Text nápisu: “PŘENEŠENI TITO STATVE SE / STALO ZBOŽI POMOCI ZPOVO / LENI K. A. AZNAKLADU POCEST / NÉ OBCE WOJIC K UCTENI I NAS / Stalo se roku 1806”. Poslední řádek frakturou. Na soklu je umístěn hranolovitý podstavec ( s rozměry 103 x 53 cm a výškou 98 cm) na bočních stranách s mohutnými volutovými křídly. Voluty nahoře zakončené pod římsou jsou mírně stlačené směrem ke středu podstavce a nesou na každé straně ozdoby v podobě tří střapců. Na čelní straně podstavce ve velké rokajové kartuši vycházející ve střední části ze dvou volut a přecházející až na střední část římsy jsou dva vtesané latinské nápisy s chronogramy (oba dávají součet 1747) zhotovené v kapitále. První nápis: “SANCTVS / IOANES NEPOMV / CENVS PAVPERIBVS / TRIBVIT SVB SIDI A VITAE”. Druhý nápis: “VADE / ET TU FAC SIMILITER / EXVLIBVS VIDVIS / CAPTIVIS SINGVLA MITTE / QUAS DEDERIS MISERIS / SEMPER HABEBIS / OPES 1771”. Třetí latinský vtesaný nápis opět v kapitále je na zadní straně podstavce v mírně vpadlém zrcadle s uchy a s konkávně vybranými vodorovnými stranami. Text nápisu: “POSUIT / S: IOAN NEPO / LX ASSE / DEVOTA / CAES RECCART / WALDICENSIS / ANNO / MDCCXLVII”. Podstavec kryje výrazně širší bohatě profilovaná římsa přecházející v obdélníkovitý hrubě opracovaný plintus. Na něm umístěna vlastní socha sv. Jana Nepomuckého a u jeho nohou klečícího prosebníka. Sv. Jan Nepomucký v pravém kontrapostu, v mírném předklonu, celé tělo ukloněno vpravo, oděn v řasené rochetě s almucí a biretem na hlavě. Levá ruka drží proutěnou mísu a pravá ruka dává do čepice prosebníka výslužku, pohled upřen dolů k nohám, kde na obou nohách klečí prosebník. Ten oděn v prostý selský šat, v obou rukách drží čepici a vzhlíží ke světci.