socha sv. Jana Nepomuckého na podstavě

Volně stojící na podstavci ve čtyřbokém ohrazení, vepředu pohledově zarámován mezi dvěma vzrostlými stromy. Materiál - světlý pískovec, zlacení. Mohutný složený podstavec má vysoký sokl, původně doplněný po stranách užšími pilířky , na nichž byly drobné sochy andílků. Střední část podstavce má ploché volutové boky a shora konvexně vydutou římsu, která zhoupnutým náběhem přechází v sokl po dsochou světce. Na bočních pilířcích byly umístěny postavy andílů: obě okřídlené a klečící (jeden na levé, druhý na pravé noze), držící štíty s erby (celoplošně zlacené, nerozeznatelné). Sv. Jan Nepomucký je zobrazen v životní velikosti, s biretem na hlavě, váha těla spočívá na pravé noze, levou stojí na rybě, v kanovnickém rouchu s dlouhou klerikou, rochetou s detailně vypracovanou krajkou a přes ni přehozený plášť, na prsou pověšen kříž s řádem. Světec levou rukou přidržuje krucifix, pravou, v níž drží patrně jazyk (symbol mlčenlivosti) pozvedá vzhůru a vzhlíží k němu. Kolem hlavy drátěná svatozář s hvězdami (z původních pěti zůstaly 4). Na čelní stěně podstavce pod motivem boltce je rytý nápis: GLorIae / NepoMVCena ú ereXIt Donth / ParoChVs//. Na soklu: Anno SaLVrIs / VbI CopIosI / PenVrIa aC / .. e perDIt//.