socha sv. Jana Nepomuckého

Na betonovém základě je kamenný stupeň křížového půdorysu, na něm trojdílný podstavec, jehož spodní část tvoří sokl též křížového půdorysu. Na něm střední hranolová část podstavce s postranními volutami, vpředu završená segmentově vzepjatou římsou zakončenou po stranách volutami. Na přední straně podstavce je rokajová kartuš s německy psaným nápisem. Horní část podstavce tvoří vlastní sokl pro sochu, ukončený zaoblenou římsou. Postava sv. Jana Nepomuckého je podána tradičně, oděna v bohatě nařaseném kněžském oděvu s krátkým pláštěm přes ramena, v levé ruce drží kříž, k němu pohlíží. V pravé ruce má biret. Prostovlasá hlava světce s vousy je obkroužena kovovou svatozáří s hvězdami, z nichž zbyla už jen jedna.