socha sv. Jana Nepomuckého

Samostatně stojící pískovcová socha vysoká cca 4,5 m. Na nízkém plintu stojí dvoustupňový hladký sokl půdorysu ve tvaru T. Je ukončený zvonovnicí, na kterou navazuje hladký hranolový dřík, po jehož bocích v zadní části jsou hranolová křídla. V horní části dříku je na čelní ploše vlys s otevřenou knihou na pozadí palmové ratolesti. Po stranách tohoto vlysu jsou na křídlech ploché volutové konzoly, z nichž vychází akantové rozviliny. Ve výšce cca 2,1 m je korunní římsa, profilovaná podbrádkou, podvalem, výrazným předsazením a žlábkovnicí. Nad konzolami podle původní evidenční karty byli dva klečící andílci, z nichž levý držel v jedné ruce psaní, ve druhé hada, pravý měl pravou ruku v gestu mlčení a v levé držel pochodeň s plamenem. V současnosti jsou oba andílci nezvěstní. Na římse je uložený hranolový sokl s patkou ukončenou převodkou a římsou profilovanou žlábkovnicí. Po stranách soklu jsou křídla se stlačenými dolními volutami. Vlastní socha je osazena na čtvercovém nízkém plintu. V kontrapostu stojící postava světce v obvyklém kanovnickém úboru, na hlavě biret, v pravé ruce drží palmovou ratolest, v levé držel v současnosti ztracený železný krucifix. Kolem hlavy mírně otočené vlevo, má svatozář z železného prutu.