socha sv. Jana Nepomuckého

U nároží domu stojící pískovcová skulptura cca 3,5 m vysoká. Nízký hladký sokl na čtvercovém půdoryse je ukončený převodkou, oblounem a převodkou. Na něm je osazený užší dřík. Všechny jeho strany mají mírně ustoupené plochy. Na čelní je nápis kapitálkou „DIVE/IOANNES NEPO=/MVCENE PRO=/TECTOR HONO=/RIS NOSTRISIT/TIBI HONOR A /TRANSE VNTIBVS/PIE ORANTIBVS“, na levé boční ploše nápis „SWATY IENE NEPO/MUCZKY STANISLAV/KRBECZ MNEISSTAN/LOSCHICZKY“. Ostatní jsou hladké. Dřík je ukončen římsou, profilovanou zespod podbrádkou, dvěma předstupky a v nejširším místě oblounem, seshora převodkou, která římsu zužuje na půdorysnou plochu postamentu, který je na ní usazen. Má konkávně probrané boční strany. Na čele je rokajový oválný medailon s reliéfem poprsí Marie Panny královny s Ježíškem v náručí. Rám medailonu se dole i nahoře uzavírá drobnými volutami. Nad rámem je boltcový ornament. Po stranách jsou rokajová křídla ukončena svatojakubskou mušlí. Postament je ukončen oblounovou římsou. Boční plochy jsou hladké. Vlastní socha je postavena na nízkém plintu. Světec je oděn do tradičního roucha. Pravou rukou přidržuje na prsou krucifix, který má opřený o rameno. Kolem hlavy, kterou sklání ke krucifixu, má kovovou svatozář s 5 hvězdami. Na tváři má výraz zračící něhu. Jak uvádí původní evidenční karta, levá ruka v předloktí mírně vztažená vpřed, která je dnes uražená v zápěstí, držela kovovou mučednickou palmu.