socha sv. Jana Nepomuckého

Samostatně stojící pískovcová skulptura asi 3,5 m vysoká. Přímo na zemi osazený postament s jedenkrát odstupňovaným soklem, konkávně vybraným dříkem, na jehož přední straně je oválná kontura a s profilovanou římsou v přední části segmentově vzepjatou a stočenou do volut, pod nimiž mušle. Na římsu navazuje hranolovitý sokl, nahoře s výžlabkem mezi dvěma oblouny, na kterém je plint se sochou sv. Jana Nepomuckého v tradičním pojetí – s biretem na hlavě, křížem v levém náručí. Nápis na dříku v kontuře kapitálovou s chronogramem: CVLtVs / DebIt a qVe gra/ tIarVM aCtIo/Ita pertIIt//, pod ním kaligrafickou kurzívou: J: F: B:. Zbytky cihlově červené polychromie na lemech roucha.