socha sv. Jana Nepomuckého

Pískovcová socha světce je ztvárněna v tradičním lidovém pojetí odpovídající polovině 19. století. Je oděna klasicky do kanonického oděvu složeného z almuce, kleriky a pokrývky hlavy biretu. Oběma rukama svírá větší krucifix a pravou rukou přidržuje palmetu. Socha je ztvárněna v mírném esovitém prohnutí a v kontrapostu pravé nohy a s hlavou mírně přikloněnou na pravou stranu ke kříži. Vyšší úzký hranolový podstavec socha s profilovanými hranami je završen hlavicí s římsou na přední straně zvýrazněnou volutami. Pod římsou je znázorněn reliéf vinného hroznu. na přední straně dříku je vyznačeno velké obdélné pole se segmentovým zakončením, které zřejmě původně obsahovalo náboženský text. Na zadní straně je uveden autor díla tímto nápisem: Hat gefertiget C: Bergmann / Mauer Bildhauer: Stein =/ metz Meister / aus / Pankraz. Nízký kvadratický sokl nese na přední straně obdélné a segmentově zakončené pole s tímto obsahem : Hat / Errichten Lassen Anton / Sieber / Anno.1804. Na pravé straně dříku informuje další nápis o obnově objektu : Renovirt / Franz Breuer / Bauer von hier / im Jahre 1855. V roce 1855 došlo k nahrazení původní sochy dosavadním dílem, které nese na soklu signaturu M. Bergmann. Objekt podkládají dva obnovené schodišťové stupně a a v roce 2014 nově odlitá základová deska.