socha sv. Jana Nepomuckého

Hranolový sokl s vyklenutou římsou. Na přední stěně s dvěma lomenými oblouky, na bocích s jedním. Na deskovým podnoží světec v kontrapostu pravé nohy, s krucifixem v náručí.