socha sv. Jana Nepomuckého

Nízký kvadratický sokl na žulovém stupni a betonové základně vynáší čtyřboký hranolový dřík, zakončený v horní části volutovou římsou s nástavcem pro sochu. Sokl nese nápisovou kartuš a trojici reliéfů stylizovaný jazyk a sv. Josefa a Prokopa. V kartuši se nachází rytý nápis: „ S.JENE NEP Ú Račjs MUČeDnIČe / Za nas U boha otCe nebe /Skeho pokanI sWateho! wyprosytl / S nakladem Zasadských “. Pískovcová socha provedena v podživotní velikosti a jednoduchém lidovém stylu znázorňuje světce v běžném ikonografickém ztvárnění s křížem v obou rukách s zlacený, kruhem svatozáře s trojící hvězd.