socha sv. Jana Nepomuckého

Pilíř se sochou sv. Jana Nepomuckého se nachází na okraji obce Šárovcovy Lhoty u místní komunikace ve směru na Mezihoří na okraji lesa. Památka je průčelím orientována k severovýchodní straně. Na kvádrovém, v terénu zapuštěném kamenu je usazen sokl o rozměru 80 x 70 x 55 cm výšky, v horní části odstupněný římsami s oblounem, který vynáší poměrně štíhlý podstavec o výšce 110 cm se zrcadly a vyrytým textem po třech stranách. Podstavec je překryt plochou, přesahující římsou o rozměru 73 x 86 x 18 tloušťky. Socha světce o výšce 105 cm je umístěna na plintu a zobrazena v běžném ikonografickém pojetí, oděn je do splývavé kleriky (sutany), rochety sahající po kolena zdobené krajkou, přes ramena světce je přehozena almuce. Figura ztvárněna v kontrapostu, s pravou nakročenou nohou. Na předloktí pravé ruky má téměř ve vodorovné poloze krucifix s korpusem Krista, levá ruka světce drží spodní břevno kříže. Hlava sv. Jana je zdobena bohatými kadeřemi vlasů s vousy, otočena ke krucifixu, světec má na hlavě biret. Na bocích podstavce ve zvýšených zrcadlech vystupujících z plochy vyryty nápisy, na čelní straně: HVNC/RESPICE/ VIATOR/ SIPERDE VIA/ VITAE VIS/ PATRIAM/ ATTINQERE, na levé straně podstavce: IAN V/ DeLegte /VCtI/ Wost/ MLa /zoWsstI, vpravo nápis: V toho/ WplaCtI/WeM /aVDoLI/ gest PotessenI. Materiálem světlý pískovec, celková výška památky činí cca 310 cm.