socha sv. Jana Nepomuckého

Na dvoustupňové čtvercové základně je osazen dvoudílný podstavec. Spodní díl ve tvaru dvakrát odstupňovaného hranolu přechází profilovanou římsou, směrem vzhůru ustupující, v horní díl podstavce. Ten je tvořen nízkým hranolem, přecházejícím ustupující profilovanou římsou ve vyšší, dole konvexně vydutý sokl. Sokl je na všech stranách členěný rytými rámy kasulového tvaru a je završen vyloženou profilovanou římsou nesoucí nízký postament sochy. Postava světce stojí v kontrapostu s odlehčenou levou nohou. Ohnutá pravice světce dotýkající se prsty hrudi přidržuje zlacený kříž, mírně ohnutá levice vedená podél těla drží zlacenou kovovou palmovou ratolest. Hlava světce je zakloněna a mírně pootočena k pravému rameni, pohled je upřen k nebesům, nad hlavou s biretem obroučka s pěticí nepomucenských hvězd.