socha sv. Jana Nepomuckého

Dílo je umístěné na východním okraji jádra Libochovic, na severní straně menšího náměstí u hospodářského dvora zámku. Dnes je v severní části někdejšího dvora autobusové nádraží a v ploše veřejného prostoru kruhový objezd. Socha se přimyká zády k čelní fasádě domu č. p. 154. Terén je zde rovinný, bezprostřední okolí památky tvoří chodník zadlážděný obdélnou zámkovou dlažbou. Jde o ikonograficky poměrně netradičně pojatou sochu sv. Jana Nepomuckého, v podstatě sousoší, světec stojí na hrudi světlonoše. Skulptura je osazena na barokně tvarovaném podstavci. Jako materiál byl použit pískovec, hlavu akcentuje kovová obruč svatozáře s pěti hvězdami. Soklová partie podstavce má obdélný průřez se sraženými rohy. Ukončena je ustupující profilací. Dřík je ve spodní třetině vypuklý, v horní části svislý, kopíruje průřez soklu. Stražená nároží jsou doplněna drobnými volutami, na spodu ukončenými čabrakově se střapcem, v horní části voluty podpírají mělce předstoupené lizény. Stěny dříku jsou zdobeny kasulovými zrcadly. Čelní kasule je opatřena v horní polovině latinským majuskulním nápisem s chronogramem doplněným o dataci arabskými číslicemi, završena je mušlí podloženou akanty. Dřík přechází nad prstencem plynule pomocí fabionu do vyložené římsové hlavice. Plintus sochy je signovaný a figury jsou již jeho součástí. Ve spodní části leží poražený na zádech ďábel v podobě pohledného mladíka, nohy má pokrčené a hlavu zvrácenou dolů. V pravé ruce drží obrácenou hořící pochodeň, v levé ruce nůž. Na jeho obnažené hrudi stojí pravou v kontrapostu uvolněnou nohou světec. Oděn je tradičně, do kleriky, rochety a pláštěnky, u krku s tabulkami. V pravé ruce drží biret, v levé zdvižené jazyk. Vzhlíží k nebi, světlonoše si nevšímá. Tvář má vousatou, vlasy delší, zvlněné na ramena, okolo hlavy kovovou zlacenou obruč svatozáře.