socha sv. Jana Nepomuckého

Litinová socha sv. Jana Nepomuckého byla osazena na mohutný postavec a stávala ve výklenku ohradní zdi před školou (čp. 161). Od 70. let 20. století do roku 2016 byla přemístěna na vysoký hranolový podstavec do Doks pod kostel (rejstíkové č. podstavce ÚSKP ČR 31264/5-2881 a pod ním byla i vedena v ÚSKP ČR). Od roku 2016 se plastika sv. Jana Nepomuckého nalézá na novém místě v blízkosti původního, na novém nepůvodním podstavci (původní nebyl dohledán), opět v Horním Prysku. Oblíbený typ světce (populární model zřejmě putoval po různých slévárnách litiny) kompaktního dojmu (vzhledem k technice odlévání do pískových forem) představuje světce v obvyklém kanovnickém odění, s biretem na hlavě a křížem s korpusem Krista v náručí. Svatozář s pěticí pozlacených hvězd a kříž s korpusem a nápisovou deskou pochází pravděpodobně z doby restaurátorského zásahu z 80. let 20. století. Postava světce je opatřena závěrečnou matnou černou barvou s příměsí grafitu. Drobná památka je opatřena nízkým dřevěným ohrazením z půlkulatiny.