socha sv. Jana Nepomuckého

Pískovcová socha sv. Jana Nepomuckého mírně nadživotní velikosti je umístěna na opěrné nábřežní zdi, před jižním průčelím zámku, je situována na jejím východním konci a čelem se obrací k severu. Socha sv. Jana Nepomuckého je pojata tradičně, sv. Jan stojí v kontrapostu na pravé noze, levá noha je mírně pokrčena. Celé tělo světce je mírně esovitě prohnuto, krucifix je přidržován na v diagonální pozici na hrudi světce, přičemž je krucifix orientován vlevo, pravá ruka tak přidržuje krucifix v oblasti ukřižovaného J. Krista, levá ruka pak u paty svislého břevna. Hlava světce je mírně skloněna k pravému rameni, směrem k ukřižovanému. Typika obličeje se vyznačuje širokými lícními kostmi, vousem a zavřenýma očima. Sv. Jan Nepomucký s biretem na hlavě je oblečen do zvlněné rochety s klerikou, přes ramena má přechozenou almuci. Socha je osazena na hranolový dvoustupňový podstavec, který je také zhotoven z jemnozrnného pískovce. Mohutný sokl přechází přes zvonovnici v menší nástavec, který je zdobený palmovým věncem a na bocích je doplněn volutovými křídly. Korunní římsa je bohatě profilovaná. Socha byla patrně v minulosti opatřena sjednocujícím nátěrem načervenalého okrového odstínu, zbytky tohoto nátěru se uplatňují v poměrně velkých plochách, přestože nebyl tento nátěr dlouhodobě obnovován a socha prošla v minulosti restaurátorskými zásahy. Bez podrobnějšího průzkumu nelze stanovit, zda se jednalo o originální barevnou úpravu sochy, či mladší zásah, který mohl být proveden v souvislosti s výraznějšími opravami soklové části. Nicméně cílem této povrchové úpravy bylo patrně zlepšit estetické vyznění celé památky se snahou povýšit použitý pískovce na lepší materiál (mramor, terakota).