socha sv. Jana Nepomuckého

Na čtyřboké podnoži třikrát odstupňovaný sokl, do něhož je vsazen podstavec kuželkovitého tvaru, ve spodní části zaoblený a vytvářející hruškovité pole vymezené rytou linkou. V poli rytý nápis: MagnI IoanIs / HonorI et GratIIs / erIgVnt / pII ConthoraLes / De ZoffeLn. Podstavec ukončen profilovanou římsou, na níž je osazena dvakrát profilovaná deska. Socha sv. Jana Nepomuckého v tradičním ikonografickém zobrazení v klerice, rochetě a almuci s biretem na hlavě. Světec v kontrapostu v dynamickém esovitém prohnutí s uvolněnou pravou nohou. V pravé ruce původně držel kříž a levou ruku drží na hrudi. Hlavu má pootočenu na pravou stranu s pohledem obráceným vzhůru. Hlava s kadeřavými vlasy a vousy zdobena kovovou zlacenou svatozáří s pěti hvězdami. Dynamický pohyb akcentující a rozechvívající krajkovité záhyby rochety ukazuje na zručného umělce schopného tvořit modelující detaily. Zadní strana sochy s propracovanými detaily šatu.