socha sv. Jana Nepomuckého

Pískovec. Čtyřboký podstavec se soklíkem a profilovanou římsou nese nižší podstavec, rovněž na čtvercové základně se stěnami silně konkávně vyžlabenými. Na něm socha sv. Jana Nepomuckého, stojící v kontrapostu levé nohy, v němž v obvyklém kanovnickém šatu (klerika, rocheta, mizetta ), na hlavě biret. Světec oběma rukama, od levého boku k pravému rameni, přidržuje krucifix. Na čelní stěně hranolového podstavce v mírné vpadlině pod půlkruhovým čabrakovitým závěsem reliéfně tesaný erb v oválné kartuši, doprovázené rokaji. Ve štítu erbu biblický pelikán, krmící mláďata krví ze své hrudi, nad štítem turnajová přílba s klenotem křídel, mezi nimiž je pěticípá hvězda. Po stranách křídel reliéfní velká písmena I, P a nad hvězdou dvojité W.