socha sv. Jana Nepomuckého

Pískovcová socha sv. Jana Nepomuckého je situovaná v jižní části města, nad silnicí do Kralup nad Vltavou. Socha stojí naproti bývalému špitálu. Socha umístěná na tříetážovém, bohatě zdobeném a tvarovaném podstavci je obklopena kamenným zábradlím čtvercového půdorysu s konkávně probranými rohy. Zábradlí tvoří konkávně tvarované nárožní pilířky, ke kterým původně přiléhaly balustrády. Dodnes se dochovala pouze jedna balustráda na jižní straně zábradlí, další pole jsou dnes volná, provizorně podepřená železným nosníkem. Na přední severní straně, směrem k městu, je zábradlí otevřené. Rovnou plochu pilířků zdobí reliéfně pojatý motiv pletence. Na podstavci sochy se tektonicky uplatňují konzoly s volutovými hlavicemi, plochy střední části zdobí čabrakové závěsy. Na průčelní straně podstavce je vyveden nápis: Honori M / D M JoaniS / POsha / PIaLarollate / WenCesLalel / Annoe HrVoy. Postava světce zachycená v dynamickém kontrapostu je oblečená do kanovnického oděvu pročleněného záhyby. Janova tvář je lemována zvlněnými vlasy a vousy. V pravé pozvednuté ruce drží biret, levou paží objímá krucifix. Předmětem ochrany je socha sv. Jana Nepomuckého a kamenné zábradlí, vše na parc. č. p. 1830/1.