socha sv. Jana Nepomuckého

Jedná se o lidově ztvárněnou sochu sv. Jana Nepomuckého zhotovenou kompletně v pískovci. Socha se skládá ze základny, soklu, podstavce sochy a vlastní skulptury. Základna pro sochu je provedena jako dvoustupňová. Její maximální půdorysné rozměry jsou 1,09 x 1,09 m a její celková výše je 0,37 m. Navazující sokl se tradičně skládá z patky soklu, těla soklu a římsy. Patka soklu je vysoká 0,15 cm a má čtvercový půdorys o délce strany 0,59 m. Tělo soklu je vysoké 0,86 m a má půdorysné rozměry 0,43 x 0,42 m. Veškeré strany soklu jsou zdobeny jednoduchými zrcadly. V čelním, jihovýchodním, zrcadle je vytesán následující nápis: „Gott und / dem heiligen / Johanes zu / Ehren hat die / se Statuen auf / richten lassen / Benedikt Zitter / bart im Jahr 1758 / und Johann Mich / ael Fischbch hat / diese im Jahr 1780 / r.eder renovirn / lassen.“ Na boční, jihozápadní, stěne se nachází nápis: „Renovirt / von F. Josef und / Theresia / Fischbach im Jahre 1859.“ Pětkrát odstupňovaná římsa je opět čtvercového půdorysu. Její rozměry jsou 0,72 x 0,72 m a výše je pouhých 0,12 m. Z výše uvedeného vyplývá, že celková výše soklu je 1,13 m. Konkávně tvarovaný podstavec sochy leží v současnosti vlevo od sochy. Jeho výše je 0,33 m a půdorysné rozměry 0,42 x 0,42 m. Socha světce je ztvárněna v podživotní velikosti. Výška skulptury dosahuje 1,30 m, její maximální šíře je 0,60 m a tloušťka je 0,32 cm. Svatý Jan Nepomucký je zde zobrazen tradičním způsobem. Světec je znázorněn v kontrapostu a je oděn do kanovnického šatu. Jeho základem je dlouhá klerika sahající až k zemi. Zpod ní vystupují špičky obou bot. Přes kleriku má oblečenu rochetu sahající až ke kolenům. Její spodní část je lemována krajkou. Přes ramena má přehozený kanovnický pláštík s kapucí, který je ve spodní části zdobený třásněmi. Pláštík je sepnut sponou u krku. Zpod něj vystupují pouze konce světcových rukou. Levá ruka je zobrazena jako spuštěná podél těla. Prsty této ruky přidržuje patu krucifixu. Pravá ruka je výrazně pokrčena v lokti. Její předloktí nese váhu většiny kříže. Prsty pravé ruky se téměř dotýkají těla Ukřižovaného. Hlava světce je výrazně natočena směrem doprava. Janův pohled směřuje ke kříži. Světec je tradičně zobrazen jako vousatý, s lehce vlnitými vlasy. Hlavu mu kryje kněžský biret. Na povrchu sochy jsou patrné zbytky několika vrstev polychromních nátěrů. Se zbytkem polychromie se setkáváme i na nápisu na čele soklu.