socha sv. Jana Nepomuckého

Socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1722 stojící v obci mezi chodníkem a plotem sousedící usedlosti je dílem neznámého autora a je společně s vysokou soklovou architekturou zhotovena z opuky. Soklová architektura stojí na betonovém základu o dvou stupních; spodní soklová část obdélného půdorysu s pravoúhle vykrojenými rohy je nověji zhotovena ze dvou pískovcových bloků a její horní obvod přechází zvonovnicovou profilací na úroveň dříku. Dřík hranolového tvaru je složen ze dvou opukových bloků s lehce předstupující čelní částí a boky opatřenými volutovými konzolami. Přední i zadní čelo je lemováno obdélným rytým zrcadlem, z něhož v horní části vystupuje šátkový feston s bohatým středovým seskupením květů růží a slunečnice ve vysokém reliéfu., Pod ním se nachází rytý kapitální německý nápis zvýrazněný původním červeným odstínem s početnými, patrně již původními gramatickými i ortografickými chybami: Na zadní straně je pod festonem další nápis. Po stranách předstupujících čel visí z římsy reliéfní girlandy. Dřík ukončuje krycí deska se zalamovanou, bohatě profilovanou obvodovou římsou, jejíž postranní vysazené úseky jsou podpírány volutovými konzolami. Na krycí desce spočívá soklový nástavec, jehož vysazené úseky spodní části původně nesly dle stop po trnech dnes již dávno zaniklé plastické prvky, patrně dvojici puttů. Hranolový dřík soklového nástavce s předstupujícími čely je novodobou kopií, završuje jej výrazně dotmelená krycí deska s profilovanou obvodovou římsou. Na ní spočívá kvalitně tesaná socha světce v životní velikosti v kanovnickém rouchu, tj. klerice, rochetě a almuci, stojícího v lehkém kontrapostu s lehce esovitým prohnutím korpusu těla. Zpod kleriky vyčnívá špička boty pravé nohy. Levá ruka světce přidržuje diagonálně orientovaný krucifix s korpusem, pravá míří v diagonálním směru lehce od těla a v dlani přidržuje drobnou kovovou zlacenou palmetku. Hlavu s biretem vroubí zlacená svatozář s pěti hvězdičkami, ušlechtile modelovaný obličej lehce natočený k levému rameni a směřující pohledem mírně vzhůru lemuje plnovous. Oděv je řasen ostrými hranami do převážně vertikálně orientovaných záhybů s plochami většinou geometrizujících tvarů a s náznakově odletujícím pravým záhybem rochety, dodávajícími soše decentní dynamiku.