socha sv. Jana Nepomuckého

Na čtvercovém hranolovém podstavci, jedenkrát odstupněném umístěn hranolový sokl, po stranách s volutami. Frontální průčelí soklu profilované obdélným zrcadlem v nárožích s pravoúhlými ústupky s vloženým konvexním vybráním. V horní části pole reliéf vzepjatého lva stojícího na ratolesti, který drží v tlapách širočinu, jeho pozadí provedeno v červené úpravě. POd reliéfem nápis ve fraktuře: "In Jahre Christi 1729 / Zu grossen EhreGottess / hranaté dvakrtá, spodní část nápisového pole destruována text nečitelný. V poli protilehlého průčelí mělký reliéf s vyobrazením klečící postavy s rukama zkříženýma na hrudi, chybí hlava figury. Nad ní kalich s hostií s paprsčitou gloriolou a oblaková kupa s dvojicí andílčích hlav. Postranní plochy soklu mají v horní části voluty s akantovým dekorem a čabrakou. Soklová římsa profilovaná, na frontální ve střední části zalomená - vzedmutá, na soklu spočívá stupeň profilovaný oblounem a výžlabkem, na frontální straně oválná kratuše lemovaná akanty, v ní nápis v kapitále: "S: / IOANNES / NEPOMV / CENE / ORAPRO / NOBIS. Na vrcholu architektury plastika sv. Jana Nepomuckého, v tradičním ikonografickém provedení stojícího muže v kněžském úboru s biretou. Figura mírně esovitě prohnutá, levá dolní končetina mírně předstupující, v levé ruce krucifix podpíraný andílčí hlavou, v pravé ruce ratolest mučedníka. Šat bohatě řasený, s provedenými detaily struktury látky, dynamicky rozevlátý.