socha sv. Jana Nepomuckého

Socha stojí při okraji pozemku u kovového plotu mezi kostelem a farou. Čelem směřuje do ulice. Světec stojí na nepůvodním kamenném hranolovém soklu z opracovaných kvádrů. Sokl vyrůstá z jednoduchého hranolového podstavce s přesahem po stranách a zakončen je hranolovou kamennou deskou. Na desce je podstavec čtvercového průřezu, na němž stojí postava světce v kontrapostu s levou nohou v koleni pokrčenou. Sv. Jan Nepomucký je oblečen v kněžském tradičním rouchu s klerikou, přes kterou splývá rocheta a s almucí přes ramena. Na hlavě má kvadrátek. V náručí pravé paže drží krucifix s ukřižovaným Kristem, levou rukou jej podpírá. Tvář má zarostlou vousem, z pod kvadrátku vyčnívají husté vlnité vlasy. Okolo hlavy na kruhovém prutu je pět kovových hvězd. Klerika i rocheta mají velmi hrubě naznačenou drapérii. Ukřižovaný je v hmotě kříže naznačen v konturách.