socha sv. Jana Nepomuckého

Plastika sv. Jana Nepomuckého stojí na Pražské ulici u mostu přes Nežárku na jejím levém břehu. Spodní část kamenného soklu má tvar kvádru. V čelní stěně je umístněn dvouřádkový nápis: „Pro gLorIa DeI et sanCtI IoannIs / Pragae LeVatI posVIv IereMIas Krebs“ Horní zužující se část soklu s konkávními hranami je opatřen nápisem ve čtyřech řádcích. „SIstIte et Le/gIte. MIrabI / Lis DeVs In / sanCtIs sVIs.“ Světec je oděn v tradičním kněžském rouchu na hlavě s biretem. Levou ruku má volně spuštěnou podél těla, v pravé drží kříž s palmovou ratolestí.