socha sv. Jana Nepomuckého

Pískovcová socha sv. Jana Nepomuckého, původně umístěná na neznámém místě na okraji města, dnes stojí před S průčelím kostela sv. Bartoloměje a je orientována čelem k J. Základnu objektu tvoří jednostupňová pětistranná obloučkově zprohýbyná podnož. Z podnože vyrůstá členěná šestiboký pdstavec s pravoúhlými ústupky na rozích. Sokl má konkávně prohnuté stěny, přechází prostřednicvím patky do dříku. Čelní stěnu patky zdobí akantový list. Dřík podstavce je v dolní části cibulovitě rozšířen. JZ, J a JV stěnu rozšířené části dříku zdobí nízké figurální reliéfy. Na SV a SZ straně jsou v rytých obdélných zrcadlech s vykrojenými rohy ryté majuskulní nápisy. V horní části dříku na čelní stěně vystupuje reliéfní boltcová kartuš s rostlinným festonem, po obou stranách je rytý letopočet 17 31. Na zadní stěně dříku je vyryt lineární pletenec s monogramem A H, nad pletencem rytý, zřejmě nepůvodní nápis HRADISKY IOAN. Podstavec vrcholí trojdílnou římsovou hlavicí, na podstavec ještě dosedá horní šestiboký sokl s pravoúhle odstupněnými rohy a jeho čelní stěnu zdobí akantový list. Na soklu spočívá socha světce s andílkem. Postava klečí pravou nohou na oblaku, který je přidržován z levé strany andílkem. Tělesná osa trupu světce se výrazně esovitě prohýbá a naklání dopředu. Světec je oblečen do klasické kleriky a nepokrytou hlavu zdobí svatozář s pěti hvězdami. V pravé ruce drží zlacený kříž. Předmětem ochrany je socha sv. Jana Nepomuckého na vymezeném pozemku.