socha sv. Jana Nepomuckého

Kamenná socha sv. Jana Nepomuckého osazená na hranolovém podstavci byla původně situována u domu č. p. 775/76 na předměstí Nového Jičína, na dnešní ulici K Nemocnici (dříve ulice Švermova). V 80. letech 20. století byla z důvodu poškození přemístěna do lapidária Muzea Novojičínska. Socha se nachází ve značně destruovaném stavu: hlava je oddělena od těla, obě paže ulomeny, spodní část figury navazující patrně na plint zcela schází. Fakticky se jedná o torzo světce. Podstavec, na kterém byla postava sv. Jana Nepomuckého osazena, dochován v lepším stavu, i když i na něm jsou zřejmé stopy výrazného poškození. Podstavec vysoký cca 172 cm je tvořen spodní profilovanou částí, střední částí doplněnou postranními volutami a fragmentárním nápisem s chronogramem na čelní ploše a horní částí ukončenou profilovanou římsou.