socha sv. Jana Nepomuckého

Na odstupněném soklu zakončeném zvonovnicí umístěn volutovitě prohnutý podstavec s římsovitou krycí deskou. Na podstavci na vlastním plintu umístěna socha sv. Jana Nepomuckého v obvyklém ikonografickém pojetí. Přední strana podstavce zdobena rokajovou kartuší. Z nápisu v kartuši dochovány pouze poslední dva řádky : LCD / 1758. Lehce esovitě prohnutá, štíhlá figura světce protáhlých proporcí stojí v mírném kontrapostu pravé nohy. V pravé ruce světec patrně držel biret, v levé přidržuje krucifix, k němuž se přiklání. Povrch sutany a rochety je pojednán nepravidelnými ploškami s okraji vytaženými do ostrých hran. Anatomické detaily jsou pečlivě opracovány. Tvář je naplněna vroucím výrazem.