socha sv. Jana Evangelisty

Pískovcová socha sv. Jana Evangelisty je umístěna na opěrné nábřežní zdi, před jižním průčelím zámku mezi plastikami Kalvárie a sv. Josefa, čelem se obrací k severu. Plastika stojí na vysokém hranolovém postamentu. Spodní část soklu má rozeklaná nároží a přes zvonovnici přechází ve štíhlý podstavec, který je po stranách dopiněn zalomenými volutovými křídly zdobenými motivem čabraky se střapcem. Bohatě profilovaná korunní římsa je na čelní straně segmentově vyklenutá, pod ní je umístěn reliéf aliančního erbu Dietrichsteinů. Znak je ozdobený pláštěm a knížecí korunou. Plastika sv. Jana je zobrazena v dramatickém nakročeném postoji, s levou nohou předsunutou, pravé rameno je vytočeno v protipohybu, hlava je mírně zakloněna. Pravou rukou se světec dotýká prsou a levicí si přidržuje rozevlátý plášť. Sv. Jan je prostovlasý se vzrušeným výrazem v tváři.