socha sv. Ignáce z Loyoly

Kamenná socha sv. Ignáce z Loyoly původně osazená na vysokém hranolovém odstupňovaném podstavci s pravoúhle vybranými rohy, postranními volutami a konvexně vypnutou čelní částí doplněnou kartuší s nápisem, stála do roku 2003 při jižní zdi kostela Nejsvětější Trojice v Novém Jičíně. Zde byla přemístěna během 19. století. Roku 2003 se rozhodlo o jejím přenesení do lapidária Muzea Novojičínska, a to z důvodu celkového poškození kamenného materiálu. V současnosti je na uvedeném místě - u kostela Nejsvětější Trojice umístěna kopie sochy sv. Ignáce z Loyoly včetně podstavce, zhotovená akademickým sochařem Miroslavem Machalou. Originál kamenné sochy uvedeného světce je značně poškozen zvětráváním a rovněž mechanicky porušen: odlomení části světcova roucha, pravé paže, dvou prstů levé ruky, pravé části plintu a poloviny knihy. Postava sv. Ignáce z Loyoly je oděna v rozevlátém rouchu, v rukou třímá rozevřenou knihu, jeho hlava se mírně zaklání a pohled směřuje k nebi.