socha sv. Floriána

Pískovcová socha sv. Floriána se v Dubé (Dauba) nalézá v místě zvaném “Na Máchadle”. Podle informací evidenčního listu nkp ze 60. let 20. století byla na toto místo přenesena až roku 1945 a její původní umístění není známé. Dle starších snímků je zřejmé, že socha stála zpočátku blíže a zády k vlastnímu máchadlu, osazena byla tehdy na nový sokl. Z původního podstavce se dochovala pouze horní část s profilovanou římsou. V současnosti se statue nalézá poněkud dále od máchadla a je natočena směrem dolů ke klesajícímu terénu. Socha spočívá na jednoduchém pískovcovém novodobém podstavci. Světec v přilbě s chocholem je oděn v tradičním oděvu římského vojáka s pláštěm přes ramena, v krátké suknici, s vysokýma botama. Stojí v kontrapostu s váhou na pravé noze. Levicí přidržuje k tělu praporec s měděnou žerdí a ozdobnou špičkou. Ve své pravici drží svůj obvyklý atribut džberu. Statue není datována, svým uměřeným pojetím, plným objemem a typikou se hlásí až do doby druhé poloviny 18. století.