socha sv. Bernarda z Clairvaux

Na kamenném profilovaném soklu opatřeném letopočtem „1706“ je osazena esovitě prohnutá postava světce v řádovém rouchu, s ostře řezaným obličejem pootočeným ke straně; oběma rukama se opírá o dřík kříže.