socha sv. Antonína Paduánského

Socha sv. Antonína Paduánského je osazena na čtyřbokém odstupňovaném podstavci. Hlavní část podstavce je mírně stlačená, s naznačenými postranními volutami, na čelní ploše s nápisem a chronogramem v jednoduché kartuši. Podstavec je ukončen profilovanou římsou a krycí deskou modelovanou zvonovnicí. Na zadní straně spodní části podstavce je umístěn nápis svědčící o opravě. Světec je oděn v tradičním mnišském rouchu, stojí v mírném kontrapostu, nese na pravém předloktí malého Ježíška. Hlavy obou postav doplňují kovové pozlacené paprskovité svatozáře.