socha Souzvuk

Bronzová socha zv. Souzvuk se nachází na travnaté ploše východně před budovou Žofína. Mírně nadživotní figura rozkročeného muže s copy, v beranici a s dudami spočívá na hranolovém odstupněném podstavci s nápisem Souzvuk. Vpravo nahoře signatura L. Šaloun. Práce Ladislava Šalouna patrně z roku 1927, osazena zde v roce 1946. Socha nazývaná též Česká píseň.