socha Piety - originál vlastní sochy

Sedící postava Madony s tělem mrtvého Krista v klíně je celá zahalená do drapérie. Panna Marie podpírá pravou rukou Kristovu hlavu, jeho nohy jsou pokrčené téměř v pravém úhlu a podložené záhybem drapérie, na levé straně kompozici vyvažuje Kristova bezvládně visící pravice.