socha Panny Marie "se šlicem"

Pískovcová socha P. Marie se nachází v polích nad městem na křižovatce cest pod vzrostlými stromy v místní části Nad průhonem (ppč. 5211 a ppč. 5225), orientována k východu. Objekt má celkovou výšku 450 cm a jeho základna má rozměr 262 x 263 cm. Základ je tvořen třemi betonovými stupni. Spodní část tvořena téměř krychlí, na jejíž čelní ploše je vyveden nápis, nad kterým je litera H z níž vyrůstá kříž: H (s křížem) / Anno 1719 DNE 21./ July//. Nad tímto rozšířením pokračuje sokl v zúžení 49 x 49 cm a na jeho čelní ploše je vyveden nápis: Opravená/ nákladem/ DOBRODINCŮ/ v roku 1870//. Socha Panny Marie je vysoká 170 cm. Postava zobrazena v kontrapostu stojící na zeměkouli, kterou obíhá had a srpek měsíce obrácený špičkami vzhůru, P. Marie je oděna v rouchu a plášti s bohatou barokní drapérií. Má sepjaté ruce a mírně skloněnou hlavu se svatozáří s 12-ti šesticípými hvězdami.