socha Panny Marie Immaculaty

Pískovcová socha Immaculaty stojí v kontrapostu s odlehčenou pravou nohou na půlměsíci s růžky směřujícími nahoru, který se dotýká kruhově tvarovaných obláčků. Tělo je mírně esovitě prohnuté. Její pravá noha drtí hlavu hada plazícího se po zeměkouli, který drží v tlamičce jablko. Postava je obuta do sandálů. Ruce jsou složeny na prsou. Hlava je zvrácena vzhůru a mírně uklání k levému rameni a je doplněna nimbem, který byl v minulosti pravděpodobně ozdoben dvanácti hvězdami. Výraznou tvář lemují rozpuštěné vlasy, které částečně zakrývá rouška. Immaculata je oděna do červeného šatu a modrého pláště. Spodní šat členěn svislými záhyby je podvázán na hrudi tkanicí. Socha je umístěna na plintu, který je její součástí, a na profilovaném, spárou odděleném podstavci, na čtyřech stranách ozdobeném zrcadly. V čelním zrcadle se nacházejí zbytky již velmi špatně čitelného nápisu. Podle jizvy na čelní straně plintu byla socha ozdobena kovaným držákem na věčné světlo. Podstavec přímo navazuje na hranolový sokl s profilovanou „patkou“ skládající se z oblounu a výžlabku, je osazen na podstavci s jedním schodišťovým stupněm. Dřík soklu má na stranách obdélná zrcadla s čtvrtkruhy vykrojenými kouty. Na čelní straně bohatě vykrajovaná rokoková kartuš s velmi těžko čitelným nápisem, z něhož vyniká tesaný monogram H. F. M. Pod monogramem dva špatně čitelné řádky: RENOVIERT / 186? Nahoře je sokl ukončen profilovanou korunní římsou. Na soše se dochovaly zbytky polychromie. Nesignována.