socha Panny Marie Immaculaty

Socha je zhotovená z jemnozrnného až střednězrnného bílookrového pískovce. Je osazena na obvodovými stupni obklopené trojboké dvouetážové odstupňované soklové architektuře s okosenými rohy, zvýrazněnými reliéfními čtyřcípými hvězdami s nízkými nástavci, na nichž patrně v minulosti spočívaly další drobné ozdobné prvky. Horní etáž je lemována bohatým květinovým plastickým festonem. Na tuto část architektury navazuje projmutý soklový nástavec, na němž je umístěna socha Panny Marie Immaculaty. Soklový nástavec je v nároží opatřen plastickými volutami, od nichž vybíhají vzhůru pásy povrchově zdobené plastickým penízkovým dekorem a v horní části opět volutovitě stáčené. V čelní ploše nástavce je umístěn majuskulní latinský nápis s chronogramem: HONORI/TVRRIS/ DAVIDICA/ TVRIS EBVRNEAE/VIRGINI ILLIBATAE/ VERAE DEI PARAE //, který užívá k dedikaci skulptury Bohorodičce vybrané evokace z loretánských litanií (věži Davidově, věži z kosti slonové atd.). Nástavec je doplněn v horní části také nevelkými plastickými obláčky. Vrcholová skulptura přibližně životní velikosti představuje sochu Panny Marie Immaculaty v klasické formě ztvárnění, stojící na zemské sféře, obtočené trupem hada. Had drží v pootevřené tlamě stopku, na níž visí jablko. Pod levou nohou P. Marie se nachází drobný srpek měsíce. Trup s výraznou torzí v bocích je charakteristický výraznými ostrými hranami řas a téměř geometricky zalamovanými prohlubněmi bohatých záhybů a cípů roucha, naznačujících vířivý dynamický pohyb, což orientuje možný autorský původ do okruhu dílny J. A. Dietze z Jezeří (ta navíc byla činná především pro rod Lobkoviců, tehdy již dlouhodobých držitelů Bíliny). P. Marie má obě paže ohnuté v lokti před tělem, ruce jsou sepjaté. Na hlavě jsou dlouhé vlnité vlasy, splývající na zádech a přes levé rameno a vzadu nahoře stočené do drdolu. Ústa jsou pootevřená. Kolem hlavy se nachází obruč svatozáře s dvanácti šesticípými zlacenými hvězdami. Povrch sochy lokálně nese stopy kamenického opracování (patrně dodatečného, z dob pozdějších obnovovacích zásahů).