socha Panny Marie

Pískovcová socha Panny Marie Immaculaty se nachází pod jednoduchým přístřeškem, vycházejícím ze zdi kostela sv. Petra a Pavla. Je dílem zatím neznámého autora a dle chronogramu na soklu vznikla v roce 1772. Stojící postava Panny Marie Immaculaty v klasickém ikonografickém pojetí je výrazně esovitě prohnutá, v kontrapostu s odlehčenou levou nohou. Pravou ruku má položenou na prsou, levou si u boků přidržuje oděv. Stojí na sféře, kolem které je obtočený had, svírající v tlamě jablko se dvěma listy. Hlavu má lehce zakloněnou a naklání se k pravému rameni. Kolem hlavy má svatozář s pěticípými hvězdami. Zvlněné vlasy spadají Panně Marii na ramena. Oděv tvoří šat a plášť spadající z pravého ramena. Plášť je přes tělo svázán tkanicí a drží tak u levého boku, kde se látka výrazně nahrnula. Spodní šat je podvázán na hrudi tkanicí a je členěn převážně vertikálními záhyby sledujícími objemy postavy. Plášť kopíruje tvary levého stehna a u kotníku dynamicky odletuje. Socha je umístěna na profilovaném kruhovém nástavci spočívajícím na štíhlém soklu zdobeném rokajovou nápisovou kartuší s rytým nápisem. Chronogram datuje vznik sochy do roku 1772. Hlavice dříku je profilovaná, uprostřed se zvedá vzhůru do oblouku s volutami. Dřík se zkosenými rohy se v dolní části rozšiřuje do stran, čelní strana s kartuší je konvexně-konkávně projmutá. Patka soklu se profilovaná a sokl se nachází na čtvercovém základu.